November

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
1
456 - Pizza $2/slice7 - Meatbuns 3/$28
111213 - Pizza $2/slice14 15
181920 - Pizza $2/slice21 - Meatbuns 3/$222
252627 - Pizza $2/slice28 - Meatbuns 3/$229