February

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
34 - Meatbuns 3/$25 - Pizza $2/slice67
1011 - Meatbuns 3/$212 - Pizza $2/slice1314
1718 - Meatbuns 3/$219 - Pizza $2/slice2021
2425 - Meatbuns 3/$226 - Pizza $2/slice2728